top of page
580b57fbd9996e24bc43bfe6.png

Invois

Invois lancar untuk mendapatkan bayaran lebih cepat - gudang 3pl

  • Pergudangan mengikut hari / minggu / bulan

  • Caj pada kadar tetap / CBM / pallet / Bin

  • Pergerakan masuk / keluar

  • Bil Pengeluaran Minimum

  • Tempoh Caj Tanpa Percuma

  • Gudang 3pl

logos orange-blue copy 2.png
bottom of page